Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện JaemJun | We already knew On-Going
165 lượt đọc 18 bình chọn mothatcom
Đọc truyện Nhược thụ Full
4,027 lượt đọc 66 bình chọn Shinkitaka
Đọc truyện Góc nhỏ về Coco On-Going
1,001 lượt đọc 187 bình chọn CocoNaBe
Đọc truyện [Đam Mỹ] Cấm Cung - Mạt Hồi Full
29,607 lượt đọc 876 bình chọn blues1412
Đọc truyện Quán cơm nhỏ Full
46,768 lượt đọc 1,668 bình chọn huhaconma
Đọc truyện Giáo Sư Tình Nhân-Thư Cách Full
26,316 lượt đọc 450 bình chọn Vitconbietbay
Đọc truyện TTCO On-Going
2,232 lượt đọc 21 bình chọn HL8349
Đọc truyện ĐPBB chi hồ ly tướng công Full
1,503 lượt đọc 22 bình chọn Ellizza888
Đọc truyện (ĐM-H văn) LÃNG ĐÃNG TIỂU MÃ CÂU Full
21,028 lượt đọc 595 bình chọn vyvytran908
Đọc truyện Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Full
1,162,086 lượt đọc 16,082 bình chọn Arlies
Đọc truyện TRỌNG SINH CHI CƯU TRIỀN - Thị Bất Đãi Ngã Full
44,666 lượt đọc 892 bình chọn vyvytran908