Đọc Tiểu thuyết hay

Đọc truyện Làm dâu nhà phú ông On-Going
3,585,518 lượt đọc 149,012 bình chọn LanRa7
Đọc truyện THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit] On-Going
238,282 lượt đọc 5,884 bình chọn Puchiano3
Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ Vương Yêu Phi (Quyển 2) On-Going
669,171 lượt đọc 27,337 bình chọn TngAn0
Đọc truyện [Edit- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn. On-Going
185,804 lượt đọc 11,689 bình chọn Yul_Yuuki
Đọc truyện [Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý Hảo Full
1,492,473 lượt đọc 29,963 bình chọn truyencungdau
Đọc truyện BH Đồng Nhân Chi Ái. On-Going
169,635 lượt đọc 8,258 bình chọn lacvu93
Đọc truyện [BHTT] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông Qua On-Going
189,493 lượt đọc 13,417 bình chọn hathu410
Đọc truyện [Trans](Đam mỹ) Nhất túy kinh niên (一醉经年) On-Going
62,736 lượt đọc 2,630 bình chọn SiuChmGi
Đọc truyện  ( Đam mỹ) Lồng giam hoàng cung ( Hoàn) On-Going
67,336 lượt đọc 2,588 bình chọn Tranthilanvqht
Đọc truyện [BHTT] [EDIT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti Mộ On-Going
66,835 lượt đọc 7,081 bình chọn cinniekwonjung