Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện dooset daram On-Going
215,208 lượt đọc 24,724 bình chọn eastalley
Đọc truyện day dreamers On-Going
75,774 lượt đọc 5,998 bình chọn eastalley
Đọc truyện Enchanté Full
148 lượt đọc 24 bình chọn eastalley
Đọc truyện Instagram Full
192 lượt đọc 20 bình chọn eastalley
Đọc truyện Lost bag 》min yoongi On-Going
989 lượt đọc 133 bình chọn eastalley
Đọc truyện Ảnh Creepypasta OC của nước ngoài( Drop) On-Going
31,875 lượt đọc 1,713 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện Creepypasta [ Thông Tin Liên Quan ] Full
53,071 lượt đọc 3,198 bình chọn Circle_of_Creepy
Đọc truyện Artbook DIGITAL On-Going
48,357 lượt đọc 8,939 bình chọn _elpheltel_
Đọc truyện 《creepypasta fanfic》 On-Going
61,042 lượt đọc 3,922 bình chọn jimmypuppet
Đọc truyện Thế Giới Xương Khô (Sanscest - Papcest - Fontcest Comic) On-Going
85,031 lượt đọc 5,931 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện [Creepypasta]- Chúng tôi là một gia đình On-Going
2,061 lượt đọc 171 bình chọn Jeff-Jane
Đọc truyện Creepypasta's Past On-Going
194,938 lượt đọc 9,298 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Undertale-All Tale Picture Collection On-Going
40,735 lượt đọc 2,824 bình chọn nguyenhadiemly