Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện woojin | céleste Full
343 lượt đọc 28 bình chọn claudellemort
Đọc truyện jinseob | forelsket On-Going
22,486 lượt đọc 3,248 bình chọn claudellemort
Đọc truyện wanna one | butterfly effect On-Going
1,573 lượt đọc 194 bình chọn claudellemort
Đọc truyện jinseob | wild On-Going
1,286 lượt đọc 170 bình chọn claudellemort
Đọc truyện jinseob | ichigo ichie On-Going
1,959 lượt đọc 217 bình chọn claudellemort
Đọc truyện dongdan | sehnsucht Full
235 lượt đọc 24 bình chọn claudellemort
Đọc truyện danwoo | selcouth Full
620 lượt đọc 55 bình chọn claudellemort
Đọc truyện jinseob | tình Full
667 lượt đọc 72 bình chọn claudellemort
Đọc truyện anchin | me gustas On-Going
730 lượt đọc 114 bình chọn claudellemort
Đọc truyện jinseob | lụi tàn On-Going
170 lượt đọc 24 bình chọn claudellemort
Đọc truyện chamseob | sillage On-Going
207 lượt đọc 29 bình chọn claudellemort
Đọc truyện shiguk | chef-d'oeuvre On-Going
434 lượt đọc 55 bình chọn claudellemort
Đọc truyện [Brandnewteam] chamseob; sillage Full
109 lượt đọc 15 bình chọn _BrandnewTeam_