Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện My world On-Going
7,060 lượt đọc 633 bình chọn baum_suki
Đọc truyện Đan. On-Going
245 lượt đọc 30 bình chọn baum_suki
Đọc truyện Be together, my dear! On-Going
45 lượt đọc 7 bình chọn baum_suki
Đọc truyện Another World. On-Going
47 lượt đọc 9 bình chọn baum_suki