Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Akai Ito No Shikko Yuuyo Full
9,441 lượt đọc 502 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện Mede Shireru Yoru No Junjou On-Going
4,416 lượt đọc 281 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [ Sưu Tầm ] My Collections On-Going
308 lượt đọc 21 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện My Ugly Artbook On-Going
566 lượt đọc 206 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
13,290 lượt đọc 2,228 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện CLB Nghiên Cứu BL On-Going
302 lượt đọc 27 bình chọn _Yuu_Otakashi_