Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện [ BTS Fanfic ] Hợp đồng của quỷ On-Going
9 lượt đọc 0 bình chọn Yoonginaes2
Đọc truyện Tu chân vô tình nữ xứng On-Going
9 lượt đọc 1 bình chọn Yoonginaes2
Đọc truyện |Completed| Sweet Stories 1 Full
355,721 lượt đọc 32,149 bình chọn Maknaeteam
Đọc truyện BTS | IMAGINE | Triền Miên Bất Tận Full
345,503 lượt đọc 26,507 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện imagine 방탄 - text On-Going
103,658 lượt đọc 10,168 bình chọn jeonsonbaby
Đọc truyện who's your bff? | bts x you ✖️ Full
19,858 lượt đọc 2,329 bình chọn -vievie
Đọc truyện |Imagine| Sweet Stories 2 On-Going
10,876 lượt đọc 982 bình chọn Maknaeteam
Đọc truyện Tổng hợp hình couple, chibi BTS On-Going
64,013 lượt đọc 4,468 bình chọn Nyy_Nee
Đọc truyện BTS Lover Full
12,251 lượt đọc 715 bình chọn -_Callmebae_-
Đọc truyện | just art things | On-Going
16,584 lượt đọc 4,412 bình chọn jimblees
Đọc truyện [Reup] [MinJin] [YoonJin] Save Me Full
863 lượt đọc 26 bình chọn cunizdabezt
Đọc truyện White |MYG| Full
14,200 lượt đọc 1,141 bình chọn Maknaeteam
Đọc truyện 《SAVE ME》 Full
16,242 lượt đọc 1,964 bình chọn Fishminie