Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Creepypasta's Past On-Going
194,938 lượt đọc 9,298 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Creepypasta Những Nỗi Sợ Thầm Lặng On-Going
100,795 lượt đọc 11,595 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện ~My Comic World ~ (Random) On-Going
150,532 lượt đọc 19,929 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Picture Town 2 Full
23,299 lượt đọc 2,585 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Let's Troll The Creepypastas On-Going
178,975 lượt đọc 13,370 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Picture Town Full
55,652 lượt đọc 5,376 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện (Creepypasta)  The Seeker of Holders On-Going
3,229 lượt đọc 507 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Just Challenge ❤ On-Going
2,569 lượt đọc 454 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Mettaton Origin Comic Full
423 lượt đọc 61 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện My Art^^ On-Going
194 lượt đọc 43 bình chọn Hanh_3918
Đọc truyện (Creepypasta Oc)The Crazy On-Going
84 lượt đọc 19 bình chọn -_Mika_Fairy_-
Đọc truyện Anti On-Going
148 lượt đọc 0 bình chọn Hanadthw
Đọc truyện [Fanfic GOT7][2Jae] Love Is Back Full
11,021 lượt đọc 891 bình chọn masterpiece_glst
Đọc truyện [12 chòm sao] Lá thư tỏ tình bí mật On-Going
38 lượt đọc 8 bình chọn alice_gemi
Đọc truyện Chào anh, tình yêu của đời em. Full
40 lượt đọc 5 bình chọn Alice_Griffin