Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện •Chuyển Ver• || •Vkook• Cuộc hôn nhân ép buộc Full
1,426,320 lượt đọc 139,630 bình chọn Nyy_Nee
Đọc truyện •JiJung• || •Vkook• Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc (P3) On-Going
46,197 lượt đọc 4,668 bình chọn Nyy_Nee
Đọc truyện Tổng hợp hình couple, chibi BTS On-Going
71,936 lượt đọc 4,801 bình chọn Nyy_Nee
Đọc truyện •Vkook• Anh còn nhớ em không? On-Going
125,486 lượt đọc 2,570 bình chọn Nyy_Nee
Đọc truyện •Vkook• Muộn màng On-Going
427 lượt đọc 125 bình chọn Nyy_Nee
Đọc truyện [Vkook] Kookie papa yêu con On-Going
8,018 lượt đọc 817 bình chọn -jk-cumber
Đọc truyện ♡Allsoo♡Tình yêu kì lạ♡ On-Going
11,019 lượt đọc 813 bình chọn Yan_Yun