Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Longfic]Lỡ yêu em rồi phải làm sao? Full
19,213 lượt đọc 620 bình chọn NhiPhm894
Đọc truyện [Threeshot] Quản gia Im, nói yêu em đi! Full
3,549 lượt đọc 122 bình chọn NhiPhm894
Đọc truyện [Shortfic] Vợ ơi, Yoong yêu em. On-Going
9,658 lượt đọc 274 bình chọn NhiPhm894
Đọc truyện [Oneshot] Chị ơi, làm bạn gái em nhé!!! Full
973 lượt đọc 37 bình chọn NhiPhm894
Đọc truyện [Oneshot] Cái đuôi của Jung Jessica On-Going
560 lượt đọc 40 bình chọn NhiPhm894
Đọc truyện Không muốn làm thanh mai trúc mã On-Going
932 lượt đọc 49 bình chọn NhiPhm894
Đọc truyện Nan Gua thân mến On-Going
17 lượt đọc 0 bình chọn KhiPhm882
Đọc truyện Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Trẻ Con On-Going
44 lượt đọc 0 bình chọn NgnPhm891
Đọc truyện thanh xuân bút kí On-Going
199 lượt đọc 26 bình chọn KhiPhm882
Đọc truyện Bài Ca Niên Thiếu  ( Quyển 1) On-Going
18 lượt đọc 1 bình chọn KhiPhm882
Đọc truyện Tình yêu học trò ư!! tạm biệt nhé On-Going
1 lượt đọc 0 bình chọn NgcMaiPhm811