Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full
234,824 lượt đọc 15,531 bình chọn Miaa_aa
Đọc truyện ĐÔI MƯƠI! On-Going
1,692 lượt đọc 273 bình chọn Miaa_aa
Đọc truyện Tái Bút, Anh Yêu Em! On-Going
84 lượt đọc 18 bình chọn Miaa_aa