Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện 0852 - Giải tổng Full
206,500 lượt đọc 3,632 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Quá trình dưỡng thành yêu hậu Full
108,372 lượt đọc 2,394 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Em là ánh sáng của đời anh Full
41,119 lượt đọc 650 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Trùng sinh biến thành bệnh xà tinh Full
25,264 lượt đọc 729 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Chưa từng yêu em như thế - Hồng Cửu Full
9,975 lượt đọc 180 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Ngàn dặm tương tư Full
2,786 lượt đọc 34 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện VuCucDinhPhong Full
715 lượt đọc 0 bình chọn phatthang20008
Đọc truyện Cầm Tâm- Dạ Thanh Phong Full
89 lượt đọc 10 bình chọn ThanhPhong00
Đọc truyện loli lucy On-Going
2,189 lượt đọc 26 bình chọn thanhphuong012
Đọc truyện Động đam mỹ U23 On-Going
1,078 lượt đọc 122 bình chọn Tetuyetdong0110
Đọc truyện Hàm Hương Tuyết On-Going
18,504 lượt đọc 210 bình chọn Wang0726
Đọc truyện [Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tập On-Going
54,586 lượt đọc 5,119 bình chọn TrnhPhong0
Đọc truyện Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê On-Going
73,705 lượt đọc 4,389 bình chọn TrnhPhong0