Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện My Creepypasta Family On-Going
30,684 lượt đọc 1,337 bình chọn Emily_Argent_2109
Đọc truyện [Creepypasta]- Chúng tôi là một gia đình On-Going
2,061 lượt đọc 171 bình chọn Jeff-Jane
Đọc truyện E.Jack X Jeff-Tình Yêu Sát Nhân On-Going
240 lượt đọc 15 bình chọn Bloody_Lavender123
Đọc truyện [CreepyPasta] Em Chọn Ai? On-Going
1 lượt đọc 0 bình chọn love-jeff-very-much
Đọc truyện Tình yêu của Jeff The Killer On-Going
495 lượt đọc 22 bình chọn nhauyenho
Đọc truyện Chuyện Nhà Creepypasta !(remake) On-Going
247 lượt đọc 15 bình chọn rayxzackB16
Đọc truyện tranh của em vẽ On-Going
2 lượt đọc 0 bình chọn dhshhdh
Đọc truyện Tuyển Family On-Going
353 lượt đọc 53 bình chọn HaTri1808
Đọc truyện [Transfic][Zikyung] Discovering ZiKyung Full
1,289 lượt đọc 133 bình chọn Hyochan1006
Đọc truyện [ONESHOT][TRANS] Reaching Out to You - WenRene Full
2,661 lượt đọc 221 bình chọn AcePan210
Đọc truyện [Gri]Riri need Jiyong Full
20,265 lượt đọc 1,172 bình chọn RRabbit483
Đọc truyện [Trans] Self-camera [Moonsun][Completed] Full
8,356 lượt đọc 586 bình chọn JungJin