Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Ảnh Thị Giáo Hoàng Full
767 lượt đọc 1 bình chọn botebeto
Đọc truyện Theo Marvel Bắt Đầu Phá Hư On-Going
2,074 lượt đọc 10 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Bóng Rổ Đế Vương On-Going
5,642 lượt đọc 76 bình chọn botebeto
Đọc truyện Vũ Đạo Hàn Ngu On-Going
796 lượt đọc 8 bình chọn botebeto
Đọc truyện Giải Trí Giới Bóng Rổ On-Going
1,750 lượt đọc 1 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Lưu Chi Nở Rộ On-Going
2,357 lượt đọc 18 bình chọn botebeto
Đọc truyện Marvel Chi Tối Cường Triệu Hoán Sư On-Going
4,037 lượt đọc 34 bình chọn botebeto
Đọc truyện Biến Chủng Siêu Nhân On-Going
3,507 lượt đọc 28 bình chọn botebeto
Đọc truyện Chơi Tại Seoul On-Going
592 lượt đọc 7 bình chọn botebeto
Đọc truyện Harry Potter Chi Màu Bạc Truyền Kỳ (Đồng Nhân HP) On-Going
6,560 lượt đọc 39 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hái Hoa Cầu Vương On-Going
828 lượt đọc 0 bình chọn botebeto
Đọc truyện Tung Hoành Hollywood On-Going
1,997 lượt đọc 5 bình chọn botebeto
Đọc truyện Chung Cực Marvel On-Going
1,974 lượt đọc 5 bình chọn botebeto
Đọc truyện Siêu Anh Hùng Tôn Ngộ Không On-Going
2,088 lượt đọc 15 bình chọn botebeto
Đọc truyện Cương Thi Hàn Ngu (End) Full
7,116 lượt đọc 86 bình chọn botebeto