Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Cái ổ của Au - DoriDoki On-Going
868 lượt đọc 99 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Cursetale - Vietnamese translate [by DoriDoki] On-Going
2,511 lượt đọc 215 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Undertale Comic (Vietnamese Translate) [Quyển 2] On-Going
199,670 lượt đọc 17,641 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện STAND-IN Comic (Vietnamese Translate) On-Going
78,898 lượt đọc 7,219 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Bình Mực Bị Hư (Ink x Error Comic) On-Going
12,697 lượt đọc 704 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Thế Giới Xương Khô (Sanscest - Papcest - Fontcest Comic) On-Going
84,126 lượt đọc 5,912 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Underfell Comic (Vietnamese Translate) On-Going
35,218 lượt đọc 2,360 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Undertale Comic (Vietnamese Translate) [Quyển 1] On-Going
329,122 lượt đọc 18,893 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Undertale - Chuyên Mục Hỏi Đáp On-Going
2,933 lượt đọc 190 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Dreamtale [Vietnamese Translate] (Updating...) On-Going
460 lượt đọc 109 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện Undertale Comic (Vietnamese Translate) [Quyển 3]  On-Going
105 lượt đọc 28 bình chọn DoriDoki
Đọc truyện [Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKE On-Going
1,379 lượt đọc 200 bình chọn Aizen_130493
Đọc truyện [AoKise] [Oneshot] Lie Full
149 lượt đọc 13 bình chọn ThnhDw90
Đọc truyện Artbook Của Hel ^q^ On-Going
4,396 lượt đọc 1,004 bình chọn Uinotsumi