Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Dũn x Chin | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh On-Going
62,273 lượt đọc 8,866 bình chọn AnPhius
Đọc truyện Yêu Là Yêu - Fanfic Dũng & Chinh - Phan An On-Going
2,979 lượt đọc 186 bình chọn AnPhius
Đọc truyện Người Yêu Tôi Là Hồ Ly  |  Danmei Verison On-Going
1,137 lượt đọc 183 bình chọn AnPhius
Đọc truyện van co chi ton 200>> On-Going
923 lượt đọc 7 bình chọn vanphi9938
Đọc truyện dn one piece On-Going
482 lượt đọc 20 bình chọn DANPHUONGDANPHUONG
Đọc truyện Cảm ơn nhé , mèo con Full
27 lượt đọc 9 bình chọn anphuong2109
Đọc truyện Bẫy Văn Phòng - Thư Nghi Full
27,265 lượt đọc 380 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Về miền đất hứa - Leon Uris Full
33 lượt đọc 0 bình chọn QuanPhamKT
Đọc truyện Hương mật tựa khói sương - Điện Tuyến. On-Going
2,694 lượt đọc 12 bình chọn TanPhong
Đọc truyện Con dâu tây On-Going
93 lượt đọc 2 bình chọn NguynPhngLinh707
Đọc truyện Nghiệp Đế Vương (Mị Ngữ Giả) Full
8,536 lượt đọc 206 bình chọn autumnheart_