Đọc Truyện tâm linh

Đọc truyện Creepypasta's Past On-Going
140,818 lượt đọc 7,306 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện [BHTT][Cổ đại][Edited] Âm Duyên Kết - Tang Lý On-Going
133,352 lượt đọc 9,670 bình chọn luvis1991
Đọc truyện Mắt Âm Dương _ Dương Vân Nam On-Going
29,019 lượt đọc 178 bình chọn Munn_2211
Đọc truyện Anti Lộc Đồng/ Quan Hiểu Đồng/Địch Lệ Nhiệt Ba On-Going
16,123 lượt đọc 2,054 bình chọn LoveEXO213
Đọc truyện ÂM TRUNG QUỶ Full
29,411 lượt đọc 147 bình chọn Ta1110
Đọc truyện TÔI LÀ ĐẠO SĨ Full
2,803 lượt đọc 2 bình chọn AkimotoJee
Đọc truyện Đạo Sĩ Tản Mạn Kì Full
24,886 lượt đọc 145 bình chọn TieuHoaLong
Đọc truyện Ngôi làng Cổ mộ On-Going
774 lượt đọc 5 bình chọn Thuclinh1811
Đọc truyện Vùng đất vô hình On-Going
730 lượt đọc 1 bình chọn HydrargyrumTrng
Đọc truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký Phần Tiếp Theo Full
10,714 lượt đọc 121 bình chọn TieuHoaLong
Đọc truyện Duyên Âm (Full) Full
78,958 lượt đọc 910 bình chọn TranAmy5
Đọc truyện Ngải miến điện On-Going
40,888 lượt đọc 156 bình chọn MichaelHn
Đọc truyện [BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang Lý Full
108,056 lượt đọc 11,164 bình chọn quansama