Đọc Truyện tâm linh

Đọc truyện [BHTT-Cổ đại-Edit] Âm Duyên Kết - Tang Lý (continue) On-Going
70,607 lượt đọc 7,882 bình chọn quansama
Đọc truyện ÂM TRUNG QUỶ Full
17,828 lượt đọc 88 bình chọn Ta1110
Đọc truyện Anti Quan Hiểu Đồng On-Going
2,404 lượt đọc 273 bình chọn Mykuhack
Đọc truyện [BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit] On-Going
6,000 lượt đọc 385 bình chọn jennybach93
Đọc truyện Mắt Âm Dương _ Dương Vân Nam On-Going
15,688 lượt đọc 79 bình chọn Munn_2211
Đọc truyện [BHTT][Cổ đại][Edited] Âm Duyên Kết - Tang Lý On-Going
109,955 lượt đọc 7,797 bình chọn luvis1991
Đọc truyện Đạo Sĩ Tản Mạn Kì Full
19,814 lượt đọc 102 bình chọn TieuHoaLong
Đọc truyện Ác Linh Full
5,592 lượt đọc 48 bình chọn TieuHoaLong
Đọc truyện Creepypasta's Past On-Going
126,655 lượt đọc 6,764 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện [12 chòm sao] Trò chơi của những vị thần On-Going
17,455 lượt đọc 272 bình chọn Yumi_Perish
Đọc truyện Duyên Âm (Full) Full
67,915 lượt đọc 655 bình chọn TranAmy5
Đọc truyện Truyện Ma Ngắn On-Going
11,396 lượt đọc 224 bình chọn TieuHoaLong
Đọc truyện Bùa Kuman Thong [Full] Full
3,666 lượt đọc 47 bình chọn Geminiab