Đọc Truyện sát thủ

Đọc truyện [Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida On-Going
1,008,306 lượt đọc 54,163 bình chọn HuyenNamida
Đọc truyện [Truyện Tranh] Vị thần tình dục Priapus Full
62,619 lượt đọc 1,060 bình chọn Victorlee179
Đọc truyện (Creepypasta) Ngôi nhà của những sát nhân On-Going
76,576 lượt đọc 8,776 bình chọn ZeroDerekJames
Đọc truyện Vân Tịch Truyện/芸汐传 - Thiên Tài Tiểu Độc Phi On-Going
14,945 lượt đọc 767 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư [Edit] On-Going
11,019 lượt đọc 451 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm [Hoàn] Full
7,605,984 lượt đọc 110,656 bình chọn VicLu3023
Đọc truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc On-Going
14,938 lượt đọc 568 bình chọn YingChun24
Đọc truyện Vòng xoay của định mệnh On-Going
41,623 lượt đọc 1,626 bình chọn ThyNguyen419
Đọc truyện ĐỘC SỦNG - TÔ NHĨ LƯU NIÊN [FULL] Full
40,245 lượt đọc 969 bình chọn tran18dk
Đọc truyện Socrates Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi (Hoàn) Full
386,348 lượt đọc 9,601 bình chọn _RyanLewis_
Đọc truyện BTS/2 || Những Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn On-Going
56,358 lượt đọc 8,966 bình chọn -kyunn
Đọc truyện Hồ sơ bí ẩn - Khố Kỳ Kỳ On-Going
9,404 lượt đọc 328 bình chọn thuy_thien_nhu
Đọc truyện Archimedes Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi Full
1,265,791 lượt đọc 29,451 bình chọn An_Toe