Đọc Truyện sát thủ

Đọc truyện Quỷ Y Phượng Cửu /Quỷ Y Chí Tôn On-Going
182,467 lượt đọc 10,683 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư [MyEdit] On-Going
146,861 lượt đọc 6,041 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện Bảo Bối của Kiều Gia(Hoàn) Full
18,620 lượt đọc 477 bình chọn HoaManSa
Đọc truyện Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi On-Going
235,189 lượt đọc 7,623 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm [Hoàn] Full
9,844,616 lượt đọc 133,805 bình chọn VicLu3023
Đọc truyện Conversations with Cleverbot On-Going
89,602 lượt đọc 14,790 bình chọn koehimari
Đọc truyện btsbp;deserve On-Going
22,992 lượt đọc 5,838 bình chọn Cheatingu
Đọc truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc Full
122,368 lượt đọc 2,351 bình chọn bingan_
Đọc truyện Archimedes Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi Full
1,560,692 lượt đọc 35,094 bình chọn An_Toe
Đọc truyện [AllGa]  Khế Ước Của Quỷ On-Going
28,644 lượt đọc 3,285 bình chọn _MinSweatie_
Đọc truyện Socrates Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi (Hoàn) Full
755,766 lượt đọc 14,976 bình chọn _RyanLewis_
Đọc truyện Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới On-Going
8,642 lượt đọc 669 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện 『 bangpink | ma sói 』 On-Going
22,876 lượt đọc 4,874 bình chọn scarletary