Đọc Truyện sát thủ

Đọc truyện [Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida On-Going
1,180,396 lượt đọc 59,473 bình chọn HuyenNamida
Đọc truyện Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi On-Going
83,147 lượt đọc 2,630 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc On-Going
54,691 lượt đọc 862 bình chọn YingChun24
Đọc truyện Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm [Hoàn] Full
8,362,486 lượt đọc 117,112 bình chọn VicLu3023
Đọc truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư [MyEdit] On-Going
67,618 lượt đọc 2,843 bình chọn Emily_Ton
Đọc truyện Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội  - Cương Tuyết Ấn On-Going
29,632 lượt đọc 696 bình chọn linhnoir
Đọc truyện Archimedes Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi Full
1,371,955 lượt đọc 31,439 bình chọn An_Toe
Đọc truyện who killed me? | btsrv On-Going
14,058 lượt đọc 3,103 bình chọn -wildestdream
Đọc truyện Lỗi ERROR 404 On-Going
29,682 lượt đọc 338 bình chọn LanhPhongHann
Đọc truyện Socrates Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi (Hoàn) Full
549,598 lượt đọc 11,995 bình chọn _RyanLewis_
Đọc truyện YÊN VŨ - MẶC HÀM NGUYÊN BẢO [HOÀN] Full
61,121 lượt đọc 1,693 bình chọn tran18dk
Đọc truyện [Edit] Tầm Hung Sách - Lương Thiền Full
11,612 lượt đọc 233 bình chọn mama_bonbon
Đọc truyện TRUY TÌM KÝ ỨC (Người đẹp làm nhân) - Đinh Mặc Full
1,661,566 lượt đọc 21,870 bình chọn FlorenceQQ