Đọc Truyện Chicklit

Đọc truyện linmi § missing you On-Going
11,945 lượt đọc 2,609 bình chọn _daydreamingirl
Đọc truyện ongyeon § trouble maker On-Going
6,170 lượt đọc 1,224 bình chọn _daydreamingirl
Đọc truyện Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full) Full
146,243 lượt đọc 2,529 bình chọn gororo
Đọc truyện | BTS | |Serries| Creepy Story On-Going
43,036 lượt đọc 6,016 bình chọn _MinSweatie_
Đọc truyện Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full
222,531 lượt đọc 14,874 bình chọn Miaa_aa
Đọc truyện Phân tích văn học nghị luận. On-Going
227,787 lượt đọc 376 bình chọn AngellaHoang
Đọc truyện [ĐM] Nhất Thế Khuynh Tình Full
26,860 lượt đọc 872 bình chọn Rainca
Đọc truyện Hôi phi yên diệt (BT) On-Going
25,892 lượt đọc 704 bình chọn gororo
Đọc truyện seokjin ♥ jimin 진민: TÔI VÀ EM On-Going
10,278 lượt đọc 1,974 bình chọn _closerisry_
Đọc truyện Tuổi thanh xuân ( tản mạn ) Full
512,813 lượt đọc 8,179 bình chọn huongheosam
Đọc truyện [ AllGa_ XK ] Sống Lại Lần Nữa On-Going
15,210 lượt đọc 2,081 bình chọn --Pu--
Đọc truyện |Đoản FULL | [ HopeGa ] Hy Vọng Có Cục Đường Full
62,545 lượt đọc 10,013 bình chọn _MinSweatie_
Đọc truyện Che ô sống hết ba thế kỷ On-Going
2,008 lượt đọc 436 bình chọn _lilyevans1706_
Đọc truyện kookv, nude On-Going
3,889 lượt đọc 541 bình chọn _ismyhope_