Đọc Truyện Chicklit

Đọc truyện |Đoản| [ HopeGa ] Hy Vọng Có Cục Đường On-Going
31,054 lượt đọc 5,671 bình chọn _HillySyubi_
Đọc truyện Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full
109,271 lượt đọc 7,115 bình chọn Gtttk0000
Đọc truyện Khuynh thế hoàng phi (cung đấu) On-Going
70,224 lượt đọc 1,498 bình chọn gororo
Đọc truyện [STORIES]- JENSOO On-Going
3,990 lượt đọc 454 bình chọn TeeRB23
Đọc truyện Tuổi thanh xuân ( tản mạn ) Full
414,223 lượt đọc 6,403 bình chọn huongheosam
Đọc truyện Hướng dẫn Design On-Going
1,921 lượt đọc 208 bình chọn _TiemChocolate_
Đọc truyện Tự Yêu - Du Phong Full
33,432 lượt đọc 447 bình chọn soshi5999
Đọc truyện Nhật ký Crush On-Going
2,698 lượt đọc 219 bình chọn Love_Black_Converse
Đọc truyện ( Khải Thiên VER) Dương Thư Mị Ảnh Full
31,510 lượt đọc 3,553 bình chọn 2811dichduongthienti
Đọc truyện [Đối thoại] [HopeGa] Cậu bé khó chiều On-Going
9,972 lượt đọc 1,998 bình chọn Sope_land
Đọc truyện {NC 16+}Làm người yêu vì tiền? On-Going
146,902 lượt đọc 5,428 bình chọn KhnhoanNguynHunh
Đọc truyện boylove<3 On-Going
19,008 lượt đọc 459 bình chọn lalajja
Đọc truyện [ĐM] Tử tâm thế thân Full
2,857 lượt đọc 99 bình chọn Rainca