Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Khi jungkook là ác thần còn bạn là kẻ ngoại đạo. Cậu ấy sẽ không tiếc bạn bất cứ điều gì. Chỉ cần bạn muốn, ngay cả tính mạng gã cũng không cần.


"Cứ giết tôi đi, nhẹ nhàng thôi.
Để tôi có thể yên nghỉ nơi vòng tay người."

«  72

4 years with bts »

#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm