Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Jungkook sau khi biết hắn hơn điểm bạn, người hôm trước vừa ngồi giảng bài đề cương cả tiếng đồng hồ cho hắn


"Người ta gọi đây là đẳng cấp đoá! Bae đã thấy sức mạnh của anh chưaaa???"
Bạn: Cút đê! Đmmmmm

«  54

56 »

#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm