Đọc Truyện Yêu tôi, em dám không? [ Kim Taehyung X You ] - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Yêu tôi, em dám không? [ Kim Taehyung X You ]

Tác giả: SeolYi311003

Đọc Truyện

-" Tôi và em là hai đường thẳng song song, theo toán học thì không bao giờ gặp nhau. Nhưng toán cũng chính là thấu kính hội tụ giúp hai đường thẳng song song này gặp nhau tại một điểm. Em có biết điểm đó có tên là gì không?

-....


-" Đó là tình yêu"

Loading...