Đọc Truyện Y Khuynh Thiên Hạ - Q1 - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Y Khuynh Thiên Hạ - Q1

Tác giả: Emily_Ton

Đọc Truyện

Tác Giả: Hạ Nhật Phấn Mạt.
Editor: Emily Ton.

***

Quyền 1: 110 Chương.
Quyển 2: 97 Chương.
Quyền 3: 149 Chương.
Quyển 4: 121 Chương.

Danh sách Chap

Q.1 - Chương 1: Người thân tính kế

Q.1 - Chương 2: Xuyên qua, trọng sinh

Q.1 - Chương 3-4: Trời sinh phế vật

Q.1 - Chương 5: Không gian

Q.1 - Chương 6: Trúc Cơ

Q.1 - Chương 7: Tiểu Bạch Đoàn

Q.1 - Chương 8: Y Kinh

Q.1 - Chương 9: Bạch Trạch

Q.1 - Chương 10: Người Nam Cung Gia tới

Q.1 - Chương 11: Nam Cung Diệp

Q.1 - Chương 12: Thay đổi người

Q.1 - Chương 13: Khiêu khích

Q.1 - Chương 14: Phản kích

Q.1 - Chương 15: Quyết định

Q.1 - Chương 16: Bạch Trạch tức giận

Q.1 - Chương 17: Đại hội gia tộc

Q.1 - Chương 18: Bạch Trạch đổi tên

Q.1 - Chương 19: Tu luyện

Q.1 - Chương 20: Hắc Y nam tử

Q.1 - Chương 21: Gặp mặt

Q.1 - Chương 22: Cuộc gặp đầu tiên

Q.1 - Chương 23: Trở lại Mộ Dung Gia

Q.1 - Chương 24: Bất quá là một hạ nhân mà thôi!

Q.1 - Chương 25: Công kích

Q.1 - Chương 26: Ra sức đánh Lâm Vi Vi

Q.1 - Chương 27: Trên bất chính, dưới tất loạn*

Q.1 - Chương 28: Quỳ xuống xin lỗi

Q.1 - Chương 29: Sát ý

Q.1 - Chương 30: Uy hiếp

Q.1 - Chương 31: Bạc tiêu hàng tháng

Q.1 - Chương 32: Liễu Mi

Q.1 - Chương 33: Châm ngòi ly gián

Q.1 - Chương 34: Khói mù

Q.1 - Chương 35: Mua bình dược

Q.1 - Chương 36: Oan gia ngõ hẹp

Q.1 - Chương 37: Ỷ thế hiếp người

Q.1 - Chương 38: Muốn giết người diệt khẩu sao?

Q.1 - Chương 39: Không cho

Q.1 - Chương 40: Nam Cung Diệp nhượng bộ

Q.1 - Chương 41: Phát bệnh

Q.1 - Chương 42: Dị hỏa nhập thể

Q.1 - Chương 43: Phí chuẩn đoán

Q.1 - Chương 44: Hy vọng

Q.1 - Chương 45: Ước định

Q.1 - Chương 46: Địch ý

Q.1 - Chương 47: Thần hoả

Q.1 - Chương 48: Nhắc nhở

Q.1 - Chương 49: Khát vọng

Q.1 - Chương 50 - 53

Q.1 - Chương 54 - 55