Đọc Truyện theo thể loại
Nữ chính : Hoàng Uyên Uyên trước khi xuyên không. Trịnh Uyên Uyên sau khi xuyên
Trước 


sau


Nữ phụ trong nữ chủ nguyên bản: Liên Như Hoa


Nữ chủ trong nữ phụ nguyên bản: Liên Hoàng Tuyết
Nữ phụ bạn Uyên Uyên: Mộ Thiên Anh


Nữ phụ bạn Uyên Uyên: Thiên Thu Á
Nữ phụ bạn nữ chủ trong nữ phụ : Lam Du Hoa


Tính cách mình sẽ nói lúc vào truyện nha ~~~~~~~~ 
xin lỗi trước nếu khi mình viết truyện ko hay ~_~


GTNV Nam »

Loading...
#hài #nam-chủ #nữ-chính #nữ-chủ #nữ-phụ #phi-logic #than #xuyên-không

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm