Đọc Truyện [Xuyên không-Hệ Thống]Cat wonman:Điệp viên không gian-Chạng Vạng - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Xuyên không-Hệ Thống]Cat wonman:Điệp viên không gian-Chạng Vạng

Tác giả: TuyetThang10

Đọc Truyện

Tên: Catwonman: Điệp viên không gian
Tác giả: Chạng Vạng
Thể loại: Xuyên không, hệ thống, dị nhân,..
=Đây là cốt truyện do tác giả dựa trên nhân vật nghĩ ra.
=Xuất hiện nhiều siêu anh hùng, và các tiểu sử của cat wonman sẽ thay đổi theo cách viết của tác giả.
=Mượn nhân vật, nhưng sẽ không dùng tiểu sử của cat wonman và một số nhân vật khác.
=Tính cách nữ chính đổi.
Mời xem.