Đọc Truyện Xuyên Đến Tương Lai Thu Phục Nam Chính - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Xuyên Đến Tương Lai Thu Phục Nam Chính

Tác giả: HeoXcXch

Đọc Truyện

Thể loại: NP, chủ thụ, công sủng thụ, bàn tay vàng, hệ thống, tương lai, ngọt sủng, mỹ thụ, thăng cấp lưu, ngược tra, xuyên thư.

Truyện tự nghĩ tự viết nên non tay và ra chậm là điều hiển nhiên nha mấy ní. Không thích thì không đọc xin đừng nói lời cay đắng. Nếu thích và đã đọc thì đừng quên like và cmt để tiếp động lực cho tác giả viết tiếp nha.

Ai muốn làm beta cho truyện cứ liên hệ, chỉ cần sửa lại cho văn mượt với lỗi chính tả là quá ok. Mình không yêu cầu nhiều đâu nên cứ tự tin tiến cử nếu thích nhé.