dành cho thành phần nào đang quắn quéo vì gái đóng chung với BTS

Tùy Chỉnh


ố hố hố có nguồn tin cho rằng :

cho nên giả định là mấy chị ấy đóng mẹ chứ ko phải chuyện tình nam nữ có thể vậy thôi 
BONUS mấy tấm vkook

yêu ghê chưaaaaaa???? <3 <3 <3 <3