Đọc Truyện [ Vkook] [ Ngược] Người Vợ Trên Danh Nghĩa - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [ Vkook] [ Ngược] Người Vợ Trên Danh Nghĩa

Tác giả: Bum_0109

Đọc Truyện

By : |Vy|

| HE |

| Ngược |


_Thực sự trong lòng anh tôi không có một vị trí nào cả.

_ Đúng cậu chưa bao giờ có vị trí trong tim tôi.

_Vậy thì giải thoát cho nhau đi.

_ Được .

__________________

_ Tôi hỏi một câu nhé.

_ Được cậu cứ hỏi.

_ Tôi là gì của anh ?

_ Người Vợ Trên Danh Nghĩa.

__________________

Loading...