Đọc Truyện | VKOOK | lỡ mất em - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện | VKOOK | lỡ mất em

Tác giả: -lattae95

Đọc Truyện

"mình lỡ nhau một lần rồi, lần này giữ chặt nhau được không ?"

--------------
#highestrank: #34vkook

- Fic đầu tay của tớ, hãy góp ý để tớ hoàn thiện hơn nha !
🚫🚫Mặc dù không hay nhưng cũng đừng mang con tớ đi đâu khi chưa hỏi !
↪-lattae95