Đọc Truyện ( Vkook ) Lão Đại !!! Đại Ca và Đại Thiếu đang YÊU NHAU ! - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện ( Vkook ) Lão Đại !!! Đại Ca và Đại Thiếu đang YÊU NHAU !

Tác giả: SachiMin03

Đọc Truyện

- hắn , con trai của trùm xã hội đen

_ cậu , con trai của trùm xã hội đen

Hai tổ chức đấu đá nhau .

Nhưng con của họ lại yêu nhau .