DNA

Tùy Chỉnh

BTS đã comeback với bài mới!!!!!
Có ai bị tim sau khi xem MV chưa

Bố Bang toàn thả thính mà lại còn là thính dài hạn nữa chứ!
Tui không thể thở vì mỗi thành viên có quá nhiều thính!!!
Ai còn sống k cmt đi!