CHAP mới

Tùy Chỉnh

Sorry các thím, từ sau khi viết chap 20 tui đã vùi đầu vào học để kiểm tra và còn tập luyện để đi thi hội khỏe phù đổng nữa nên vẫn chưa thời gian viết chap mới, tui hứa cuối tuần sau sẽ có chap mới do thi cuối kì tui còn 2 môn nữa thi vào tuần sau, thi xong tui sẽ tiếp tục viết truyện nha! Mong là các thím vẫn tiếp tục ủng hộ fic!
Kamsa các thím nhiều lắm 😘😘😘