Đọc Truyện [VKook] [H+] Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ!!! - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [VKook] [H+] Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ!!!

Tác giả: sandy19189420

Đọc Truyện

Title: Tổng tài ác ma trêu ghẹo tiểu bạch thỏ.
Author: DitChimte
Editor: sandy19189420
Pairing: VKook
Rating: H nặng
Note: Ai dị ứng Boy x Boy, anti BTS thì vui lòng Clickback
~W.E.L.C.O.M.E~