Đọc Truyện [VKook] [Fanacc] Hint của VKook / VKook Is Real - YYDuDu - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [VKook] [Fanacc] Hint của VKook / VKook Is Real - YYDuDu

Tác giả: YYDuDu

Đọc Truyện

- Hint của VKook: Chống chỉ định cho những shipper không ship VKook (hoặc KookV).

Phát hành: 10/4/2017.
Highest ranking: #1 (in Random).
No.1 in #Fanacc.
No.1 in #Real.
No.1 in #armys.
No.1 in #moments.