Đọc Truyện villain Izuku(sự cô đọc của một Villain) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện villain Izuku(sự cô đọc của một Villain)

Tác giả: Furoyarey

Đọc Truyện

Trong đây midoriya Izuku là một người không có năng lực anh lớn họ bakugo 4 tuổi và anh là người ít nói và không giao tiếp với mội người. và anh là ngươi duy nhất mà bakugo sợ. Mội người đặc cho anh Atula vì khi anh nghiêm túc hoặc giận dữ anh rất đáng sợ...(phần còn lại đọc truyện ròi biết nha)