Đọc Truyện ✔️v-trans | you aren't fat | jjk - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện ✔️v-trans | you aren't fat | jjk

Tác giả: leeah27

Đọc Truyện

« Eatmykookie 'đã vào phòng chat.»

✔️ Written by: ©Taemeaway

✔️ Translator: ©leeah27

❗️BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI❗️

➖The translation has been given permission➖➖HIGHEST RANKING: #9 in shortstory
#12 in vtrans