Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [Phần 6] Kết Thúc - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [Phần 6] Kết Thúc

Tác giả: Natsuki1865

Đọc Truyện

Tiếp tục phần 6 đây~

Danh sách Chap

1005-1011: Tề tụ một đường (1-7)

1012-1016: Cửa luyện ngục (1-5)

1017-1022: Gánh nặng? Khiếp sợ! (1-6)

1023-1028: Thu người hầu mới (1-6)

1029-1035: Đan thư? (1-7)

1036-1042: Biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên (1-7)

1043-1047: Đột phá vô thượng (1-5)

1048-1052: Rời đi, trở về (1-5)

1053-1058: Nguy cơ, Bắc Quân xuất hiện (1-6)

1059-1068: Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân (1-10)

1069-1076: Kết thúc, bắt đầu (1-8)

1077-1082: Trứng ma thú (1-6)

1083-1090: Thu hoạch lớn (1-8)

1091-1097: Báo danh, khảo thí nhập học (1-7)

1098-1104: Thần tướng trung cấp (1-7)

1105-1110: Hãm hại (1-6)

1111-1118: Khiếp sợ (1-8)

1119-1124: Tiểu Hoàng nhi rời đi (1-6)

1125-1130: Khiêu chiến (1-6)

1131-1137: Đất Phong (1-7)

1138-1142: Hỏa Phượng trở về (1-5)

1143-1152: Hội đấu giá Đan dược (1-10)

1153-1158: Lần nữa đột phá (1-6)

1159-1163: Thọc gậy bánh xe (1-5)

1164-1170: Mới vào Lăng mộ, nguy cơ (1-7)

1171_1185: Gặp nạn (1-15)

1186-1189: Lăng Thiên hối hận (1-4)

1190-1205: Thư mời của Tôn giả áo xám (1-15)

1206-1209: Giết sạch tất cả (1-4)

1210-1212: Viện trưởng đại nhân (1-3)

1213-1227: Thần Vương cao cấp (1-15)

1228-1231: Dạ Vô Trần giận (1-4)

1232-1236: Phủ Quận chủ xảy ra chuyện (1-5)

1237-1251: Tính sổ (1-15)

1252-1256: Vu oan hãm hại (1-5)

1257-1261: Ai mới là phản đồ (1-5)

1262-1266: Âm mưu bại bộ (1-5)

1267-1269: Nàng là nữ nhi của hắn (1-3)

1270-1271: Rời đi (1-2)

1272-1274: Gặp lại bạn cũ (1-3)

1275-1276: Lăn tới gặp ta (1-2)

1277-1291: Ma Giới (1-15)

1292-1306: Đột phá (1-14)

1307-1314: Hội đấu giá, khiêu khích (1-7)

1315-1322: Nam nhân tuyệt thế (1-8)

1323-1325: Vưu Hi và Đỗ Phỉ Phỉ (1-3)

1326-1335: Dạ Vô Trần xuất hiện (1-10)

1336-1345: Rừng Ma giới (1-10)

1346-1354: Trở lại Ma thành (1-9)

1356-1369: Ma Long xuất hiện (1-14)

1370-1375: Không phải là địa ngục thôi sao (1-6)

1376-1382: Vô Vong thức tỉnh (1-7)

1383-1388: Giao nhân tộc (1-6)

1389-1293: Tức Mặc gia (1-5)

1294-1300: Di tích tổ tiên (1-7)

1301-1305: Thu phục con rối (1-5)

1306-1315: Tức Mặc Nhất chết (1-10)

1316-1325: Đi Tức Mặc gia (1-10)

1326-1327: Đối chiến, Vô Vong (1-2)

1328-1334: Lão tổ tông (1-7)

1335-1349: Kết cục của Trúc Ngư Nhi (1-15)

1350-1361: Cửa Địa Ngục (1-12)

1362-1370: Cuộc chiến ma thú (1-9)

1371-1376: Hồn phi phách tán (1-6)

1377-1387: Huyết Nhi (1-11)

1388-1408: Một nhà đoàn tụ (1-21)

1409-1410: Tiểu Hoàng Nhi âm hiểm (1-2)

1411-1412: Cả nhà đều là Ma Quỷ! (1-2)

1413-1417: Xuất phát, Hoàng thành (1-5)

1418-1426: Bạch Yên độc ác (1-9)

1427-1440: Phu thê gặp nhau (1-14)

1441: Rời đi

1442-1456: Đại kết cục (1-15) END

Thông Báo