Chap 22

Tùy Chỉnh
- Mình tính đăng hồi tối rồi nhưng trễ quá sợ k ai đọc vs h đang rảnh nên đăng luôn. Mình sẽ cố gắng đăng vì sau 1/5 mình sẽ phải ôn thi nên tạm k đăng nhé