Đọc Truyện Tổng tài và anh mở khóa _ Dịch Tu La - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Tổng tài và anh mở khóa _ Dịch Tu La

Tác giả: Omeoluoi

Đọc Truyện

Thể loại: hiện đại, ngắn, ấm áp, S công (?) x M thụ (?), 1×1, HE

Là một câu chuyện nhỏ về tổng tài và anh mở khóa ...
Edit: Choco.

Nội dung nhãn: nghiệp giới tinh anh

P.S: kiện khí thẳng nam khai khóa Tiểu ca công VS tổng tài dụ thụ ~~
*** Không được chuyển ver.