Đọc Truyện Tổng hợp Oneshot ChanBaek - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Tổng hợp Oneshot ChanBaek

Tác giả: EIML_TEAM

Đọc Truyện

✔ Tác giả: Jinneez - Rynnnee

✔ Tên truyện: Tổng hợp Oneshot ChanBaek

✔Thể loại: Ngọt, ngược, H văn,...

✒Giới thiệu:

Fic này là tổng hợp những Oneshot, mẫu đối thoại của ChanBaek do chính tay Jinneez và Ryn sáng tác.

Bao gồm hết tất cả các thể loại như ngọt, ngược, thanh thủy văn, H văn,...

--------------------------------

* Lưu ý: Truyện có nội dung namxnam và cảnh H.

Đây là fic của Jinn và Ryn nghĩ chứ không copy của ai hết.

Readers nào dị ứng với đam mỹ hoặc cảm thấy nhảm thì clickback .🔙🔙🔙

⚠⚠⚠ Truyện chỉ được đăng duy nhất trên @EIML_TEAM ⚠⚠⚠

❌❌❌ Không chuyển ver ❌❌❌

Loading...