Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BHTT][Tự Viết] Một Mảnh Phù Hoa On-Going
36,534 lượt đọc 4,623 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Spartace Couple][LongFic] How come you don't know Full
44,696 lượt đọc 1,482 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu Full
17,097 lượt đọc 643 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em Full
56,016 lượt đọc 1,826 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi! Full
46,094 lượt đọc 1,485 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Indefectible Full
21,411 lượt đọc 594 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Nói anh yêu em Full
35,105 lượt đọc 934 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Song Song Couple][Shortfic] Be my sunshine Full
6,565 lượt đọc 302 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Spartace Couple][Shortfic] Em là của anh Full
11,733 lượt đọc 273 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Bad boy thì đã sao? Full
18,529 lượt đọc 336 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Nhân tình Full
16,996 lượt đọc 297 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Betrayal Full
9,866 lượt đọc 341 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Short fic] Giữ em  đi Full
9,481 lượt đọc 134 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [GL] Ballerina Full
4,099 lượt đọc 145 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Bạn gái tôi Full
13,669 lượt đọc 510 bình chọn yenvu18