Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Truyện ngược He+Se Full
16,671 lượt đọc 331 bình chọn uyennhu0707
Đọc truyện Thế Thân On-Going
176 lượt đọc 9 bình chọn uyennhu0707
Đọc truyện Cưng chiều [ Chuyển ver ] [ Lumin ] Full
10,656 lượt đọc 607 bình chọn YenNhu04
Đọc truyện 《VKOOK》Huyết Cẩu Tình Full
244,712 lượt đọc 28,308 bình chọn -kookcumber
Đọc truyện Who trapped ? [ Chuyển ver Chanbaek -> Semin ] Full
7,933 lượt đọc 844 bình chọn YenNhu04
Đọc truyện Độc sủng mỹ hậu ( Chuyển ver Semin / Xiuhun ) Full
11,993 lượt đọc 785 bình chọn YenNhu04
Đọc truyện Dạy dỗ vị hôn phu [ Chuyển ver ] {Semin/Xiuhun} Full
24,417 lượt đọc 1,590 bình chọn YenNhu04
Đọc truyện LOST |Hoàn| Full
27,872 lượt đọc 1,968 bình chọn andreawangwang
Đọc truyện [ Chuyển ver ] [ Semin / Xiuhun ] Tựa Như Tình Yêu Full
34,127 lượt đọc 2,557 bình chọn YenNhu04
Đọc truyện [DPT] [ĐÓNG] Design Bìa 1 Full
15,033 lượt đọc 2,403 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện [Đang Mở] - Checker Team - Tuyển Thành Viên On-Going
2,410 lượt đọc 87 bình chọn Checker_Bltou
Đọc truyện [BTS] Purple U On-Going
8,579 lượt đọc 589 bình chọn fly_6052
Đọc truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi On-Going
242,225 lượt đọc 674 bình chọn doctruyenonlines