Đọc truyện Truyền thuyết đô thị

67,091 4,961Writing

moclinhtay

Đọc truyện Phá vỡ truyền thuyết

109,045 7,579Full

Lai_Gia

Đọc truyện Văn Thuyết

3,938 717Writing

Yuntanie

Đọc truyện Quỷ thuyết (Đam)

51,927 2,539Full

huhaconma