Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện taegi | thay thế phẩm • chuyển ver Full
78,094 lượt đọc 7,144 bình chọn Pin_Pinn
Đọc truyện Đoản _ Allga On-Going
6,323 lượt đọc 622 bình chọn Huangie_93
Đọc truyện |Hoàn| Đây là yêu | Taegi | On-Going
3,829 lượt đọc 404 bình chọn TaetotheGimeow
Đọc truyện [ShortFic][TaeGi] Hai Mặt Full
41,166 lượt đọc 3,873 bình chọn thispencil
Đọc truyện [Vga|Taegi] Unkown Full
3,779 lượt đọc 335 bình chọn DanhTran99
Đọc truyện |Hoàn|Taegi - H|Bình hoa| On-Going
37,848 lượt đọc 4,234 bình chọn TaetotheGimeow
Đọc truyện |Taegi - H|Song trình|Hoàn| On-Going
21,752 lượt đọc 2,647 bình chọn TaetotheGimeow
Đọc truyện |Hoàn|Taegi - H|Xin đừng ăn em| On-Going
10,328 lượt đọc 1,028 bình chọn TaetotheGimeow
Đọc truyện [ Chuyển ver - TaeGi ] [ H ] Ái Vô Cấm Kỵ Full
31,060 lượt đọc 2,572 bình chọn Yolo_bro_lol
Đọc truyện [Taegi] Say ngủ Full
31,728 lượt đọc 3,298 bình chọn Another176
Đọc truyện [Taegi] Sao băng Full
17,107 lượt đọc 2,094 bình chọn Another176
Đọc truyện [ Chuyển ver - TaeGi ] [ H ] Khát Khao Khôn Cùng Full
30,424 lượt đọc 2,615 bình chọn Shi-MSGS
Đọc truyện double daegu | taegi Full
13,714 lượt đọc 1,739 bình chọn thienngoc27