Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Huyết sắc On-Going
224 lượt đọc 42 bình chọn user09535197
Đọc truyện Anh tin cô ấy?  còn em???? [ EXO Couple] On-Going
1,801 lượt đọc 83 bình chọn user09960255
Đọc truyện hình anime, manhua, thời trang On-Going
18 lượt đọc 0 bình chọn user09875777
Đọc truyện Tao Không cần gì ngoài mày On-Going
20 lượt đọc 0 bình chọn user09877845
Đọc truyện imagine / Khi Yoongi là bạn trai bạn On-Going
142,424 lượt đọc 10,270 bình chọn Kimin0903
Đọc truyện Photoshop, Design And Me On-Going
4,113 lượt đọc 371 bình chọn Bleeding_Tae
Đọc truyện Mèo con,tim này On-Going
300 lượt đọc 28 bình chọn user09652057
Đọc truyện ĐOẢN [ EXO COUPLE] On-Going
1,023 lượt đọc 47 bình chọn user09960255
Đọc truyện Yaoi, yaoi everywhere :v On-Going
4 lượt đọc 0 bình chọn user09832716
Đọc truyện Vô Định On-Going
68 lượt đọc 5 bình chọn tunjoker09
Đọc truyện Tổng Tài Độc Ác Yêu Tôi [Vkook])( 18+) On-Going
157 lượt đọc 4 bình chọn user09980440
Đọc truyện Thách tôi thử xem On-Going
315 lượt đọc 27 bình chọn user09652057