Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện {H-Taehyung} My Best Friend Full
255,794 lượt đọc 15,709 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H+} BTS x You On-Going
801,319 lượt đọc 39,460 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H-Jimin} Bạn cùng phòng là tên biến thái Full
127,138 lượt đọc 8,231 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H-BTS} Nhà tôi đang nuôi 7 hoàng tử On-Going
96,072 lượt đọc 8,462 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H-Jimin} Don't Flirt On-Going
29,821 lượt đọc 1,741 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện Tịnh Phi Dương Quang Full
42,980 lượt đọc 625 bình chọn shunsad
Đọc truyện Nhật Ký Zodiac Full
97 lượt đọc 23 bình chọn LamCuGiai364
Đọc truyện Sông Ngầm- Lôi Mễ Full
7,036 lượt đọc 55 bình chọn cutelovekuty
Đọc truyện Trả Test On-Going
60 lượt đọc 2 bình chọn Rinkaty
Đọc truyện Dâm dục thành bảo Full
97,494 lượt đọc 2,413 bình chọn Haruharu_VIP