Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện {H-Taehyung} My Best Friend Full
219,585 lượt đọc 13,223 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H-Jimin} Bạn cùng phòng là tên biến thái Full
99,198 lượt đọc 6,321 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H+} BTS x You On-Going
661,753 lượt đọc 32,746 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H-BTS} Nhà tôi đang nuôi 7 hoàng tử On-Going
84,920 lượt đọc 7,449 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H-Jimin} Don't Flirt On-Going
26,478 lượt đọc 1,510 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {SE-Jin-BTS} Monsters On-Going
1,041 lượt đọc 110 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {SE-Yoongi} Bầu Trời Của Em Chính Là Anh On-Going
44,198 lượt đọc 3,440 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện Dâm dục thành bảo Full
90,543 lượt đọc 2,173 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện [BTS]Sài Gòn! Salanghae ! On-Going
1,936 lượt đọc 141 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện {H-RM} Bạn gái của tôi lấy vợ rồi On-Going
873 lượt đọc 109 bình chọn songnam-jinyang89
Đọc truyện Tịnh Phi Dương Quang Full
42,154 lượt đọc 603 bình chọn shunsad