Đọc truyện BTS and You

576,467 32,538Full

LanNhu1809

Đọc truyện [Oneshot][NamJin] Monster

16,204 2,215Full

monsantdu

Đọc truyện [Shortfic][TaeJin]

342 91Writing

jihyethv

Đọc truyện Yoonjin | Thằng Điên

18,253 2,963Full

ThPhmHunhAnh

Đọc truyện Đoản | BTS x You

149,613 9,513Full

Khanhamiko

Đọc truyện hidden | namjin

4,184 495Full

Bunchofgrapes

Đọc truyện BTS Imagine {sweet love}

76,203 7,306Writing

94zzinMahHeart