Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Kim SeokJin | Imagine ✔️ Full
4,839 lượt đọc 196 bình chọn minjiwonnn
Đọc truyện  Oneshort NamJin [ H-SM ] Full
11,724 lượt đọc 567 bình chọn Suybie
Đọc truyện [Kookjin] [H] Mùa đông, em yêu anh! Full
10,171 lượt đọc 499 bình chọn alien_hmm
Đọc truyện twisted | kim seokjin (v-trans) Full
2,007 lượt đọc 216 bình chọn LTG_since2014
Đọc truyện BTS and You Full
243,906 lượt đọc 14,565 bình chọn LanNhu1809
Đọc truyện 「Good old days, 1990」SJ Full
3,002 lượt đọc 469 bình chọn himazari
Đọc truyện BTS and You ( H, SM, HE,.....) On-Going
201,256 lượt đọc 11,606 bình chọn Nglmnhi
Đọc truyện Dentist | Kim SeokJin ✔️ Full
23,839 lượt đọc 1,592 bình chọn minjiwonnn
Đọc truyện Awake [TaeJin - END] Full
5,337 lượt đọc 459 bình chọn junsuxiah_wp
Đọc truyện imagine 방탄 - text On-Going
122,088 lượt đọc 11,587 bình chọn jeonsonbaby
Đọc truyện [Trans][NamJin] Hey, Doctor! Full
4,147 lượt đọc 597 bình chọn jin2020
Đọc truyện (Fanfic BTS) (TaeJin) (KookJin) Điều Khó Nói On-Going
1,583 lượt đọc 213 bình chọn HaJin0412
Đọc truyện Imagine _ BTS On-Going
40,987 lượt đọc 2,685 bình chọn _ParkJimin_1995_
Đọc truyện | NamJin | | H | Từ Hận Thành Yêu Full
59,920 lượt đọc 7,675 bình chọn Di030619