Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Nhân ngư Tiểu Lộc Full
26,771 lượt đọc 2,913 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện [Hunhan] Đoản văn đam mỹ Full
38,251 lượt đọc 3,677 bình chọn ananmerino
Đọc truyện [HunHan ver]  Do you love me? Full
67,655 lượt đọc 7,341 bình chọn HHsTrang
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Phong mang Full
48,999 lượt đọc 4,660 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Ngục sủng Full
45,122 lượt đọc 3,474 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện [HUNHAN] THẦN TRỘM Full
440 lượt đọc 46 bình chọn Ohluhun
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Dưỡng thành nữ vương Full
22,615 lượt đọc 2,411 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện HunHan - Đoản văn Full
712 lượt đọc 113 bình chọn jenhunhan
Đọc truyện [Hunhan][Chuyển ver] Hai minh tinh Full
7,782 lượt đọc 666 bình chọn ananmerino
Đọc truyện (Chuyển ver)[Hunhan] Triều thấp Full
17,351 lượt đọc 1,515 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện [HunHan]  KYTĐCĐ On-Going
14,662 lượt đọc 2,298 bình chọn HHsTrang
Đọc truyện [Long Fic](HunHan) Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi Full
133,143 lượt đọc 11,555 bình chọn Sam_Lucifer