Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [EDIT] [MA] [SEYOON] - Kích Tình Tuyết Sắc Full
15,737 lượt đọc 542 bình chọn hangphotolove
Đọc truyện [HunHan] [Short] [M] Trách em thật quá xinh Full
279,172 lượt đọc 12,687 bình chọn AmydeJaneiro
Đọc truyện 🔞 [HunHan]🔞[cao H]🔞 Quà Sinh Nhật Sehun Full
50,762 lượt đọc 2,245 bình chọn Cheryl_seni
Đọc truyện [EDIT] [SEYOON] - Dạy Dỗ Vị Hôn Phu Full
58,514 lượt đọc 3,306 bình chọn hangphotolove
Đọc truyện [Longfic][HunHan][NC-17] Anh Là Của Em Full
512,494 lượt đọc 35,905 bình chọn TH_Unicorn
Đọc truyện [EDIT] KẾT HÔN VỚI NGÔ TỔNG Full
155,428 lượt đọc 9,131 bình chọn LymKim_
Đọc truyện I Longfic I Edit I SeYoon I Chỉ cho em cưng chiều anh Full
35,381 lượt đọc 1,295 bình chọn j2yoon_
Đọc truyện Sehun × Junghwa • Side To Side. Full
7,578 lượt đọc 607 bình chọn yeondothiss
Đọc truyện (EDIT) (SEYOON) - Anh Không Thương Tôi Full
5,440 lượt đọc 567 bình chọn yoonhunlachanai