Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Giả tạo và Dối gian On-Going
1,280 lượt đọc 109 bình chọn rubycungthienyet
Đọc truyện Mệnh kỵ sĩ (Fan facfic) On-Going
2,208 lượt đọc 57 bình chọn rubycungthienyet
Đọc truyện Hòa âm lâm hỉ On-Going
45 lượt đọc 5 bình chọn rubycungthienyet
Đọc truyện Review by Mộc Lan Team On-Going
1,981 lượt đọc 145 bình chọn magnolia_team
Đọc truyện ( NP - Xuyên ) Nữ Chính !!! Mau Lại Đây Đè Ta On-Going
11,273 lượt đọc 1,017 bình chọn user273410
Đọc truyện Mị Artbuk Nơi Nộp Event On-Going
99 lượt đọc 30 bình chọn rubycancer_1675
Đọc truyện VKook ver| Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than On-Going
7,562 lượt đọc 1,503 bình chọn theitks_